DOO "BIRO AURA"
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12
35000 JAGODINA
035/244-475
035/223-122

AGENCIJA ZA PRAVNE USLUGE
"IUSTITIA"
vl. MIRJANA VELIČKOVIĆ
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12
35000 JAGODINA
035/244-475
n

PRILOG 1 - ZAHTEV ZA REGISTRACIJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

PRILOG 2 - ZAHTEV ZA OBJAVLJIVAMJE DOKUMENTACIJE I REGISTRACIJU KORIGOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

PRILOG 3 - ZAHTEV ZA ZAMENU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA, ODNOSNO OBJAVLJENE DOKUMENTACIJE

PRIMERI POPUNJENIH ZAHTEVA (SA OBRAZLOŽENJIMA)

Za popunjavanje formulara i obrazaca morate imati instaliran Adobe Reader CE 5.0 (omogućava pisanje ćiriličnim pismom). Pre instalacije morate sa računara obrisati staru verziju programa. Pokrenite instalaciju OVDE.
 
a